Religia Oamenilor Universali

 
Picture
Radu Lucian Alexandru
Curriculum Vitae

Data naşterii: 10 mai 1978
Cetăţenie: română
Stare civilă: căsătorit

E-mail: radu.lucian.alexandru (at) gmail.com
Yahoo messenger: radu_lucian_alexandru
Web: http://radu-lucian-alexandru.blogspot.com
Studii:
- 1992 -1996 Liceul „Avram Iancu” Alba Iulia;
- 1996 – 2000 Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca;
- 2002 – 2003 Masterat de filozofie antică şi medievală în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filozofie din Cluj Napoca.

Activitate ştiinţifică şi profesională:

A. CERCETARE:
a) Domenii de cercetare:
1. cercetare fundamentală: psihologie şi terapie cognitivă, studiu comparat al religiilor din întreaga lume, psihologie transpersonală (conştiinţa stării de vis, dedublarea astrală, conştiinţa cosmică…) hermeneutică (ezoterism universal), cosmogonie, ontologie, transdisciplinaritate, economie, management, marketing, politică.

2. cercetare aplicativă: psiho-pedagogie trans-sistemică, terapie cognitivă, organizare comunitară, economia umanistă, principiile Trans-religiei.

b) Instituţii şi programe:
1998 - prezent: Institutul Român de Studii Transdisciplinare şi Cercetări în Domeniul Ştiinţei Universale, Cluj-Napoca
2002 - 2003: Facultatea de Istorie şi Filozofie, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Programul de Studii Masterale
2002 - prezent: Asociaţia de Studii TransReligioase, Cluj Napoca, Programul “Zetrianum”, de studii trans-religioase şi trans-culturale.

B. CONSILIERE:
Consiliere în psihologia posibilei evoluţii a omului:
a) domenii: terapie cognitivă individuală şi de grup, dezvoltare transpersonală (dobândirea conştiinţei de Vis Lucid, a conştiinţei Întregului, a Conştiinţei Cosmice…) consiliere şi îndrumare trans-religioasă.
b) instituţii/programe:
- 2000-2005: Universitatea Populară Cluj Napoca, seminarii de terapie cognitivă şi armonizare psihică;
- 2002-2004: Programul “Restructurarea cogniţiilor”, în cadrul Asociaţiei culturale Lumina Armoniei.

C. ACTIVITĂŢI INSTRUCTIV-EDUCATIVE:
- 2000-2004: susţinerea unor serii de conferinţe şi seminarii în colaborare cu Universitatea Populară Cluj-Napoca şi Casa Municipală de Cultură, Cluj Napoca:
- în ciclul „Metode practice de eliberare spirituală” au fost susţinute o serie de conferinţe pe teme cum sunt: „Tehnici de meditaţie şi concentrare”; „Sistemul yoga al lui Patanjali”; „Calea cu opt braţe din budism”; „Visul lucid şi dedublarea astrală”; „Amintirea de sine în cadrul sistemului propus de Gurjief şi Uspensky”; „Constituţia pe şapte planuri în viziunea teozofică”; „Aplicaţii ale Terapiei Cognitive pentru armonizarea psihicului”, „Iubirea şi Iertarea în creştinism”, ş.a.;
- în ciclul „Evanghelia Interioară” au fost prezentate o serie de 10 teme legate de expunerea şi scoaterea în evidenţă a simbolismului psihologic al evangheliilor, subliniindu-se aplicaţiile terapiei cognitive şi ale armonizării psihice pentru înlăturarea din psihic a ceea ce ortodoxia numeşte „cele şapte păcate capitale”;
- în ciclul „Cele şapte legi ale Universului” au fost prezentate într-o manieră transdisciplinară cele şapte legi ale lui Hermes Trismegistus cunoscute şi sub denumirea de legile Kybalionului: legea corespondenţei, legea vibraţiei, legea ritmului, ş.a.m.d.
- 2002-2005: organizarea şi susţinerea unor seminarii şi ateliere de lucru axate pe aplicarea metodelor date de terapia cognitivă individuală şi de grup, pentru a elimina din psihic raţionamentele greşite legate de comportamentul comunitar (cum sunt de ex. mânia, fobia, autoaprecierea excesivă, tristeţea etc.). Aceste seminarii au fost susţinute sub sigla Asociaţiei Culturale „Lumina Armoniei”, Cluj Napoca.

D. CREAŢIE CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ:
1. Ştiinţifică şi de cercetare:

a. Cercetare psihologică:
- principiile şi modul de organizare al armonizării psihice (terapiei cognitive) individuale şi de grup - concretizate în volumul “Sistemul Psihic” reeditat sub titlul de “Etica Armoniei”;
- psihologia educaţiei trans-sistemice (a se vedea cartea „Zetrianul-Calea Percepţiei Infinite”);
- psihologia comportamentului religios - lucrări : “Mitul credinţei” şi “Practicile Spirituale ale Omului Universal”.
b. Cercetare în domeniul Religiologiei (Ştiinţei Religiei):
- un comentariu al evangheliei din perspectiva psihologiei cognitive şi transpersonale: a se vedea cartea “Evanghelia Interioară”;
- principiile de organizare şi manifestare ale TransReligiei şi ale Mişcării TransReligioase - vezi “Manifestul Mişcării Trans-Religioase”.
c. Cercetare economică:
- despre organizarea contabililă a operaţiunilor fiscale;
- gândirea economică în antichitatea greacă - “Economia ideală în viziunea lui Platon”;
- tehnici şi strategii de marketing electronic.
d. Cercetare filozofică:
- un volum de eseuri pe teme psihologico-filozofico-religioase (“Deschiderea Universului”);
- filozofia percepţiei şi a limitelor ei;
- filosofia religiei - cartea “Noua Ordine Religioasă”.

2. Artistică – patru volume:
- o nuvelă iniţiatică (Cine eşti tu?);
- un roman („Călătorie prin Conştiinţă”);
- 2 volume de poezii: „Fară de Nume. Traind în Ea” şi „Cărţile Mântuirii”, reeditate selectiv în volumul „Iluminarea Finţei”.

E. ACTIVITATE MANAGERIALĂ:
- 2002-prezent: preşedinte al “Asociaţiei de Studii TransReligioase”, Cluj-Napoca;
- 2002-prezent: coordonator proiect “Facultatea de Studii TransReligioase”, în cadrul “Asociaţiei de Studii TransReligioase”.


Cărţi publicate:

1. Deschiderea Universului, ed. Nevalii, Cluj-Napoca, 2002;

2. Evanghelia Interioară, comentariu la Evanghelia după Matei, ed. Nevalii, Cluj-Napoca, 2003;

3. Fara de nume. Trăind în ea, ed. Nevalii, Cluj-Napoca, 2004;

4. Cărţile Mântuirii, ed. Mega, Cluj-Napoca, 2004;

5. Cine eşti tu?, ed. Mega, Cluj-Napoca, 2004;

6. Sistemul Psihic, ed. Mega, Cluj-Napoca, 2004, ediţie revizuită şi reeditată sub numele de "Etica Armoniei";

7. Călătorie prin Conştiinţă, ed. Mega, Cluj-Napoca, 2005;

8. Mitul credinţei, ed. G Line, Cluj-Napoca, 2009;

9. Noua Ordine Religioasă, ed. ed. G Line, Cluj-Napoca, 2009;

10. Manifestul Mişcării Trans-Religioase, ed. ed. G Line, Cluj-Napoca, 2009;

11. Semne şi Revelaţii, ed. ed. G Line, Cluj-Napoca, 2009;

12. Iluminarea Fiinţei, ed. ed. G Line, Cluj-Napoca, 2009;